50-talets målstrid (som limerick)

Hausten 1957 hadde NRK ein limerick-konkurranse i seks omganger, der dei ba folk om å sende inn sine bidrag. Kvar 14. dag kommenterte Andre Bjerke og Erik Bye nokre av bidraga, og året etter blei ein del av dei gjevne ut i boka En midjesmal frue fra Grue. Mange av dikta handlar om aktuelle tema i samtida, og blant dei var målsaka:

En riksmålstilhenger fra Grensen
kom febersyk til doktor Jensen.
På doktorens «Nå?»
svarte mannen som så:
«Jeg tror jeg har fått influensen.»

Gunner Stavestrand, Oslo. (s. 38)

I same pulje som dette diktet, kom det to til med same grunnidé. At dei tre dikta blei sende inn uavhengig av kvarandre kallar Bjerke «et av de mysterier vi av og til møter i åndslivet».

En dikter vi kjenner fra skolen
som talsmann for riksmålsparolen
ble sur som en løk
da vi bød ham for spøk
på et sprudlende glass Cocen Colen.

Ludvig Carlsen, Tønsberg. (s. 40)

Bjerke kommenterer:

Foran mikrofonen erklærte jeg at jeg godtok poenget, men ville nedlegge protest mot bildet «sur som en løk». Dikteren kunne gjerne sagt «salt som et jordbær» eller «blå som en rubin» eller … Her ble jeg avbrutt av Erik Bye, som sa: «Så, så! Ikke bli bitter nå!»

Han omtaler også limericket som eit hardt slag for riksmålet, men etter dette tredje limericket tenker han at saka står 1-1:

En norsklærerinne fra Rama
gav sin klasse et samnorsk-proklama:
«Hugs: det ender på -a!
Skreiv du -a, gjeng det bra!
Skreiv du -en, strauk du blankt til eksama!»

Arne Willumsen, Bergen. (s. 42)

Det er også andre limerick om språk, sputnik, Mykle-debatten og mykje meir. I tillegg har boka ei fin lita innleiing om limerick som sjanger. Du kan lese heile boka på Nasjonalbiblioteket: En midjesmal frue fra Grue.