ABC

På høyden (ved UiB) har er en serie artikler knytta til spesialsamlingene i Bergen, og i «ABC – Pedagogikk, poesi og snodige dyr» ser Ola Søndenå på ABC-sjangeren. I artikkelen går han gjennom noen av utgavene de har i sine samlinger. For eksempel nevner han den første ABC-en på landsmål:

I 1880 utga Andreas Austlid og Vestmannalaget den første ABC-boka på nynorsk, innledet med et tidstypisk høgstemt forord: «Gud velsigne Boki, so ho kann verka fyre Bornom som ein varm og rein Ange fraa Skog og Dal og Fjell, fraa all hans friske Natur! Daa vilja dei faa hug til aa lesa. Det er Ynsket mitt, at ho kunde liksom lesa seg sjølv». I den neste utgaven av boka – utgitt i 1888 – har Austlid beholdt det samme forordet, men klokelig nok supplert med en mer pragmatisk og pedagogisk innledning – trolig fordi den nye utgaven var «Utgjevi med Statshjelp».

Austlid sin bok kan du lese på Nasjonalbiblioteket. Mot slutten av artikkelen kommer han inn på andre kjente norske ABC-er, som ABC (1986) av Olav H. Hauge og Bodil Cappelen. Den er vel verdt å bla gjennom:

Nettsida Public Domain Review gikk for ei tid siden gjennom ei rekke ABC-bøker og så på hvordan de løste bokstaven X. Kanskje noen kan gjøre noe liknende med de norske?