Ringdrotten og Hobbiten

I 2006 oversatte Eilev Groven Myren Lord of the Rings til nynorsk, og for boka Ringdrotten vant han både Nynorsk litteraturpris og Johannes H. Bergs minnepris. I 2008 oversatte han også The Hobbit til Hobbiten. Han skriver litt om arbeidet sitt i Språknytt 3/2007:

Etter di eg arbeidde innanfor nynorsk skrifttradisjon, gådde eg meir og meir at skriftnormer som hadde vakse fram i vårt land gjennom kring 150 år, kunne nyttast til å karakterisere dei ymse stega på danningsstigen. Det gav meining å leggje midlandsnormalen og Aasen-normalen i munnen på personar som åtte stor vørdnad hjå andre, og å la dei mest høgvørde tala i gamal sogestil eller plent etter Aasens skriftnormal. Elles merkte eg meg at levande målføre gav hobbitane, som elles var eit stykke lenger nede på stigen, særmerkt danning og vørdnad. Medan eg arbeidde slik, såg eg meir og meir at landsmål, målføre og nynorsk ikkje berre representerte kvar sine stillag, men òg spegla av ulike aspekt ved ein danningstanke som både Tolkien og Ivar Aasen var gripne av, kvar på sin måte.

Det spørs hvor lenge det får bli liggende, men for tiden kan du høre ham lese sine oversettelser på YouTube. Hobbiten er ferdig, mens Ringdrotten er såvidt i gang.

via /r/nynorsk