Svensk sagn- og dialektkart

Skjermskudd fra isof.se

Institutet för språk och folkminnen lanserte i 2016 et sagnkart hvor man kunne klikke seg rundt i Sverige og lese sagn samla inn i området. Nå har har kartet også fått dialekter, hvor man kan høre på målprøver fra hele Sverige. Disse opptakene er ikke bare av interesse på grunn av språket, men også fordi det de prater om.

I huvudsak består kartan av inspelningar från åren 1935–1970. Många inspelningar gjordes primärt med syfte att dokumentera talspråk. Samtidigt var inspelningarna en viktig del av arkivens kulturhistoriskt inriktade insamlingsverksamhet. Människorna som intervjuades ombads ofta berätta om ämnen som intresserade tidens folklivs- och folkminnesforskare, exempelvis om arbetet inom lantbruket, vilka redskap och metoder som användes, men också hur olika högtider firades i trakten.

Utdraget er henta fra «Om Dialektkartan«, hvor de også skriver litt om etiske problemstillinger rundt å legge ut disse opptakene.

Sagnkartet kom etterhvert også i norsk versjon. Kanskje er det også et tilsvarende dialektkart på vei?