Låne bøker av Grieg

I desember 2019 ble konferansen Spesialsamlinger i bibliotekene arrangert ved Universitetet i Bergen. Her holdt Jorunn Eckhoff Færden foredraget «Bergen offentlige Biblioteks behov for system for spesialsamlinger» hvor hun blant annet snakker om etterlatte bøker og papirer fra Edvard og Nina Grieg. Dette ble overtatt av biblioteket mot at materialet skulle «gjøres tilgjengelig for Bergens allmennhet». Du kan høre henne snakke om det 6:13 i videoen, men jeg har også transkribert (og redigert) et utdrag fra det:

Og det har faktisk blitt tatt bokstavelig, i det man da lånte ut ting til publikum. […] Manuskriptene ble ikke lånt ut, og ikke brev heller. Men hans egne noter ble bundet inn i biblioteksinnbinding, selv med en hilsen fra komponisten Tsjajkovskij oppe i hjørnet. […] Og her for noen måneder siden kom det en mann [til biblioteket] med en førsteutgave av Peer Gynt som det stod «Edvard Grieg» oppe i hjørnet. Stemplet «Utgått av Bergen bibliotek». Så den har antagligvis gått på boksalg fordi det var et litt slitt eksemplar. […] Vi tenker heldigvis litt annerledes om ting nå, men det er klart at det er noen hull i samlingen på grunn av dette her, ja.

Jeg liker selv godt å gå på boksalg og loppis, og jeg kan se for meg reaksjonen på den som snubler over Peer Gynt i førsteutgave…signert av Edvard Grieg.

Du kan se hele innlegget hennes YouTube eller de andre innleggene fra konferansen.