Fem bøker

Konseptet til nettsida FiveBooks er like enkelt som det er genialt: De ber en person om å anbefale fem bøker innenfor et tema/felt. Anbefalingen blir så presentert sammen med et intervju om temaet, hvor bokvalget kan forsvares og forklares. Selv om jeg aldri har besøkt sida for å få boktips, er det interessant å lese […]

Sagaene var først

Sagaene var novellene, kortromaner, romaner, krim, rettsdrama og Forsøk på å definere det uoppløselige episke element i Telemark lenge før resten av Norden var det. I alle fall i følge Roy Jacobsen i Literary Hub. Men det er ikke bare påstander, Jacobsen har rikelig med eksempler: There is, or at least there was, a widespread […]