Fem bøker

Foto: Debby Hudson/Unsplash

Konseptet til nettsida FiveBooks er like enkelt som det er genialt: De ber en person om å anbefale fem bøker innenfor et tema/felt. Anbefalingen blir så presentert sammen med et intervju om temaet, hvor bokvalget kan forsvares og forklares. Selv om jeg aldri har besøkt sida for å få boktips, er det interessant å lese om de ulike utvalgene. Nordiske tema (og personer) har flere ganger vært involvert, se f.eks.:

Jeg komer til å tenke på nettsida nylig på grunn av et intervju med Sophie Elise i Framtida.no hvor hun blir bedt om å ramse opp noen favorittbøker. Jeg tror det hadde vært plass til en side som FiveBooks i Norge, hvor ulike (norske) personligheter anbefaler bøker. (Men det spørs om man i Norge kan få særlig inntekt av å videreformidle kjøpslenker?)