Game of Thrones og nordisk folketro

Hva er egentlig koblingen mellom Westeros, altså landområdet som strides om i Game of Thrones, og den svenske byen Västerås? Institutet för språk och folkminnen har svar: Ja, ljudmässigt finns det stora likheter, om vi skulle vilja uttala Västerås på engelska skulle det antagligen bli samma uttal som Westeros. Även innehållsmässigt finns det vissa likheter. …