Å bryte med Eddas sjangerkrav

Islandske bróðir Eysteinn skrev på 1300-tallet kvadet Lilja. Kvadet er en hyllest av Maria, men dekker også verdens skapelse og Kristi seier over djevelen. I sine hundre strofer finner Eysteinn plass til å kommentere noen av de lyriske valgene han har gjort: 97. Hil Eder, mænd, som kvadet hører!Kanske I finder min evne ringe,kanskje magtet …