Donaldismen lever

Jeg er villig til å påstå at det har blitt både vanligere og mer akseptert med akadamisk behandling/diskusjon av populærkulturelle emner. Alt fra «fan-teorier» til bøker som bruker populærkultur for å utforske filosofi. Et tidlig eksempel på dette i Norge er donaldisme. Wikipedia definerer det slik: Donaldisme er både en seriøs og humoristisk forskning og …

Fleksnes og Donald Duck

I en sak om Donald-skribent Gaute Moe dukker det opp en interessant kobling mellom Fleksnes og Donald Duck: De var nemlig identiske med to episoder om nasjonalhelten Marve Fleksnes. Både Donald og Fleksnes smugler inn egg ved å kamuflere de som et fuglerede, og flyttedramaet handler om hvordan både Donald og Fleksnes skal flytte til …