Skeive Holberg?

Det går for tida ein debatt om Ludvig Holberg i bergensavisa BA. Kjerna i saka er om omgrepet «skeiv» er relevant å bruke om Holberg, der BA-spaltist Erling Gjelsvik meiner at dette er ei unaudsynt sexifisering av Holberg mens UiB-professor Jørgen Sejersted meiner at det er ein fruktbar måte å forstå Holberg sitt forhold til kropp/kjønn. Debatten tek utgangspunkt i eit Morgenbladet-intervju som er bak betalingsmur, men innlegga i BA kan ein gratis lese frå sidelinja. Sitata gjer eit inntrykk av innlegga, men les dei helst i sin heilskap:

  • Erling Gjelsvik: Hvorfor må Holberg gjøres skeiv? (5. november): «Sex-maset er blitt så innarbeidet i den offentlige samtalen at det hindrer innsyn i det vesentlige. Når noen vil skape ny oppmerksomhet rundt dette bemerkelsesverdige mennesket, virker det søkt å sette søkelys på seksualitet.»
  • Jørgen Sejersted: «Skeiv» rommer også Holberg (9. november): «Kjønn har slett ikke vært det dominerende perspektivet, verken for meg eller andre. […] Jeg sender kritikken tilbake: Hvorfor er det først når man nevner Holbergs kjønn, at man får overskrifter i pressen?»
  • Erling Gjelsvik: Intet nytt om Holbergs legning (19. november): «For å berge i land en ryggdekning for sine oppfatninger, drives Sejersted til å operere med et mildt sagt utvidet skeivhetsbegrep, omfattende nok til å flyte ut i det meningsløse. […] Skal vi eksempelvis forstå det slik at Holbergs advokatur for likestilling mellom kjønnene, et fremmedartet og kontroversielt syn i hans samtid, gjør ham «skeiv»? Ergo er Mor Nille en sten: Erasmus Montanus kunne knapt nok gjøre det bedre enn Jørgen Sejersted.»
  • Jørgen Sejersted: Holbergs kjønn – fremdeles provoserende (29. november): «Jeg tror kroppen betyr mye for hvordan vi oppfatter verden rundt oss og beskriver den. Dette gjelder også koleriske bergensere – som Holberg. Men viktigere: Dette er også Holbergs mening, som han vender tilbake til gang på gang: «Det er Legemet, som gjør meg til non conformist». En slik formulering er radikal, betydningstung, og slett ikke noe alle og enhver kunne rive av seg.»

Og der ligg ballen no. (Eg oppdaterer innlegget med nye innslag om/når dei kjem.) Eg støtter gjerne opp om meir offentleg ordskifte om Ludvig Holberg og håper at innlegga får ein drøss klikk og lesarar.