Bevarte brev

Skjermskudd fra Nasjonalbibliotekets Hvem skrev til hvem

Før skrev man brev, og mange av dem ble tatt vare på. Noen av disse har blitt samla i bokform opp gjennom årene, f.eks. brevvekslinger mellom kjente personligheter som Bjørnson og Skram, eller som en del av noens samlede verker. Nasjonalbiblioteket har de siste åra gjort en del for å få brevskatten frem i lyset, og historikere jobber med å sette det i system med brev fra resten av verden.

Hvem skrev til hvem er et verktøy som lar deg bruke brev til å undersøke sosiale nettverk:

Her kan du søke etter personer som har skrevet eller mottatt brev. Trefflisten viser aktuelle personer, og fødsels- og dødsår der dette er kjent. Ved å klikke på navnet ser du antall brev vedkommende skrev, og i hvilke år de ble skrevet.
Du kan også søke på et bestemt årstall. Da får du en liste over antall registrerte brev fra det aktuelle året, fordelt på avsendere.

I tillegg har de gitt ut en del brev som fritt nedlastbare e-bøker (NB kilder). De jobber også å legge ut privatarkiv og manuskripter digitalt, men det er ikke alle som er like lett å finne frem i enda.

Disse brevene, samt andre brev fra norske arkiv, jobber NorrKorr med å føre inn i den internasjonale databasen correspSearch. Les en fin sak om dette på HistorieBlogg.

Trolig inspirert av engelske Letters live, har Nasjonalbiblioteket også begynt å ha arrangement hvor kjente skuespillere leser opp bemerkelsesverdige brev. Disse finner du i Nasjonalbibliotekets arrangementpodkast under navnet Levende/Levande brev. Her er episodene som er ute til nå: