I Mandal snakka de smoi

Hva mente man i Mandal når man forlot baren med kommentaren: «Nå råg gim mej te noka«? I Språknytt 1/2020 skriver Pål Eriksen om «språket» smoi:

Mandal har nemlig en hemmelighet: et helt eget språk. Dette språket var det vanlig å høre overalt i byen i første halvdel av forrige århundre. Det var et språk som lokale handelsfolk, fiskere og drosjesjåfører snakka seg imellom, men som folk utenbys fra ikke skjønte et kvidder av. Det vi snakker om, er språket smoi.

I artikkelen får du en rekke eksempel og noen refleksjoner om det i det hele kan regnes som et språk. Artikkelen bygger på boka Smoi: mandalittenes gamle «stammespråk» (1999), som sammenfatter mye av det man vet om språket. Se også Linda Eides språksjov sitt innslag om det (13. februar 2019).