Uttale av finlandssvenske etternavn

Av de mange spennende ressursene som finnes på Internett, har vi nå kommet til lista over hvordan å uttale finlandssvenske etternavn. Institutet för de inhemska språken i Finland har laga en oversikt basert på en artikkel fra 1998, hvor det står om en gruppe etternavn som kan være særlig vanskelige å gjette uttalen på:

Personnamn skiljer sig från vanliga ord i språket på det sättet att de inte nödvändigtvis följer normala uttalsregler. Det gäller inte minst främmande namn som har etablerat sig t.ex. i svenskan. I vissa fall uttalas de enligt reglerna i det språk som de ursprungligen kommer från, i andra fall har de anpassats till de allmänna uttalsprinciperna i svenskan.

Via Bruk skandinavisk! på facebook