Et fragment av en reise til Venus

I historiemagasinet Fortiden nr. 4 2013 skriver Nils Voje Johansen:

I 1761 skrev Gerhard Schøning om en jordboer som besøkte planeten Venus. Den lite kjente historien inneholder en beskrivelse av hvordan et romskip ble skutt opp fra et fjell i Norge i 1759 for så å lande på Venus og vende tilbake til Jorda to år senere. På Venus møtte romfareren menneskeliknende vesener som tok vel imot ham. Dessverre fullførte ikke Schøning fortel-lingen, så vi har kun et ufullført manuskript som slutter midt på en side.

Artikkelen heter «En Reise fra Planeten Venus til den Planete Jorden, giort udi Aaret 1759» (s. 61-65) og handler om science fiction-fragmentet med samme navn. Den går grundig inn på ulike sider ved det lille fragmentet, og gjengir omtrent halvparten av det.

Johansen har også gitt ut et eget lite hefte om fragmentet, En reise til Venus anno 1759. Gerhard Schøning som sciencefiction-forfatter (ikke tilgjengelig på nett). Her får du det gjengitt i sin originalform, på moderne norsk og på engelsk, i tillegg med en del mer utfyllende informasjon. I heftet er det også en spennende kommentar:

De sidene jeg har funnet av Schønings science fiction-manuskript, utgjør dessverre bare begynnelsen på en historie, men det er håp om at det i fremtiden skal dukke opp yttterlige noen sider. I det denne artikkelen går i trykken, har jeg funnet at Francis Bull har lest manuskriptet.

Du kan lese utdraget hvor Francis Bull skriver om stykket på Nasjonalbiblioteket. Kanskje det i Bulls arkiver finnes spor av mer?