Stort brurefølge

Om det er ni “gjester som følgjer eit brurepar til og frå kyrkja”, kan dei alle skildre gruppa dei er i med same ord på same målform, men på kvar sin måte. Det er ni lovlege variantar av ordet på nynorsk.

Skjermskudd frå UiB si nettordbok http://ordbok.uib.no

I bokmålsbryllaupet kan ei tilsvarande gruppa berre bestå av ein person.