Demonveggen i Sauherad

Under restaurasjonen av Sauherad kirke på 1940-tallet ble det avdekka et mytisk motiv på korbuveggen: et mylder av figurer, demoner, dyr og masker. Kirkekunst ulikt noe annet man kjenner til noe sted, og trolig fra midten av 1600-tallet. Den beste informasjonskilden jeg kunne finne om veggen er masteroppgaven Apokalypse i Sauherad kirke av Torbjørg Holtestaul …