Vitsar frå bergens første journalist (1772-1773)

Det Bergenske Magazin blei publisert i ti nummer frå 1772 til 1773 av Henrik Bryssel Middelthon. Ei av spaltene som gjekk att i bladet var «Korte Fortællelser, Spøg, Indfald og Gaader». Her er vitsane frå denne spalta: Mi vurdering er at han brukte opp dei beste vitsane i sine første utgåver. Odd Strand skriv om …