Grønlandske nyord (og språkverktøy)

På nettsiden til Grønlands Sprogsekretariat (Oqaasileriffik) finner du en rekke ressurser knytta til grønlandsk språk. Blant dem er ei liste over «godkjente ord», som virker som en slags oversikt over nye avløserord (se ei liknende liste for norsk på språkrådets nettsider). Noen eksempel: Om du er nysgjerrig på hvordan disse uttales, kan du mate dem …