Å ta med ei vise til Mjøsa

Norsk Oversetterleksikon jobber aktivt med å få på plass artikler om ulike norske oversettere, med både oversetterbibliografi , biografisk informasjon og det man vet om de ulikes holdning til oversettelsearbeidet. I artikkelen om Alf Prøysen kommer det frem litt om hvordan Prøysen og svenske Ulf Peder Olrog sitt samarbeid fungerte: På slutten av 1940-tallet møtte […]

Ymse 3: Bilder fra Armenia, skillingsviser og Skolmen som haugianer

Forskningsprosjektet Skillingsviser.no ser på hvordan “Trymmen sin skål“-memen kan knyttes til nidviser fra 1800-tallet. Jon Skolmen gjenskaper Haugianerne-maleriet til Adolph Tidemand. Astrid Lindgren vinner dansk sitat-konkurranse med “Nogle gange må man gøre ting, også selv om det er farligt. Ellers er man ikke et menneske, men bare en lille lort!” (via Bruk Skandinavisk!) Wikimedia og […]