Å ta med ei vise til Mjøsa

Norsk Oversetterleksikon jobber aktivt med å få på plass artikler om ulike norske oversettere, med både oversetterbibliografi , biografisk informasjon og det man vet om de ulikes holdning til oversettelsearbeidet. I artikkelen om Alf Prøysen kommer det frem litt om hvordan Prøysen og svenske Ulf Peder Olrog sitt samarbeid fungerte: På slutten av 1940-tallet møtte …

Ymse 3: Bilder fra Armenia, skillingsviser og Skolmen som haugianer

Forskningsprosjektet Skillingsviser.no ser på hvordan «Trymmen sin skål«-memen kan knyttes til nidviser fra 1800-tallet. Jon Skolmen gjenskaper Haugianerne-maleriet til Adolph Tidemand. Astrid Lindgren vinner dansk sitat-konkurranse med «Nogle gange må man gøre ting, også selv om det er farligt. Ellers er man ikke et menneske, men bare en lille lort!» (via Bruk Skandinavisk!) Wikimedia og …