Neil Gaiman om Kittelsen og norske folkeeventyr

Neil Gaiman ga for et par år siden ut en gjendikta versjon av norrøn mytologi, og han er ellers kjent for sin entusiasme for mytologi og folketro. Det er trolig derfor han ble bedt om å skrive forord til en ny engelsk oversettelse av Asbjørnsen og Moe sine folkeeventyr. I innledninga bruker han en del …