Dialektkonkurranser

I 1984, 1986 og 1988 viste NRK sin TV-konkurranse Har det på tunga. I denne skulle ulike lag konkurrere om å kjenne igjen dialekter. I de siste åra har Nasjonalbiblioteket og Språkrådet gått sammen om en liknende konkurranse, men heller enn å gå for tittelen «Har det på tunga – kjendis» gikk de for Høtt sa du?. Åse Wetås og Linda Eide er programledere, og konkurransen går mellom to lag med en «kjendis» og en ekspert på hvert lag.

  • Første episode (20. mars 2018): Arne Torp, Tor Erik Jenstad, Marian Saastad Ottesen og Frank Kjosås. (ikke på nett?)
  • Andre episode (31. mai 2018): Arne Torp, Tor Erik Jenstad, Odd Nordstoga, Stein Torleif Bjella. Tilgjengelig via Språkteigen: del 1, del 2, del 3, del 4.
  • Tredje episode (27. september 2018): Arne Torp, Tor Erik Jenstad, Trine Skei Grande og Sigbjørn Johnsen. Tilgjengelig via Språkteigen: del 1, del 2, del 3.
  • Fjerde episode (14. mars 2019): Anders Vaa, Brit Mæhlum, Rune Nilson og Espen Beranek Holm. Tilgjengelig via NB.no som video: hele opptaket
  • Femte episode (15. mai 2019): Martin Skjekkeland, Brit Mæhlum, Tore Renberg og Solveig Kloppen. Tilgjengelig via NB.no som video: hele opptaket
  • Sjette episode (8. oktober 2019): Anders Vaa, Brit Mæhlum, Cathrine Sandnes og Ingerid Stenvold. (ikke på nett?)
  • Sjuende epsiode (10. desember 2019): Anders Vaa, Brit Mæhlum, Jens Kihl og Kjersti Bjørkmo. (ikke på nett?)

Oppdatert (14. mars 2022): Flere episoder siden innlegget ble lagt ut:

  • Åttende episode (9. september 2020): Anders Vaa, Brit Mæhlum, Liv Bernhoft Osa og Ellen Horn. Tilgjengelig via NB.no som video: hele opptaket
  • Niende episode (1. desember 2021): Brit Mæhlum, Unn Røyneland, Guro Fostervold Tvedten og Davy Wathne. Tilgjengelig via NB.no som video: hele opptaket