Liste: Ibsens interjeksjoner (sortert)

UiO har en side med frekvensordlister bygget på Ibsens samlede verker. Det vil si lister over de hyppigste brukte ordene hos Ibsen, her sortert etter ordklasse. Du finner altså lister over de vanligste adjektiver, adverb, artikler, egennavn, konjunksjoner, preposisjoner, pronomener, substantiv, verb og tallord. I tillegg finner du ei topp 500-liste.

Gøyest er nok interjeksjonene (antall ganger brukt oppgitt først):

1352 å
740 o
332 ha
299 hm
265 aa
264 ah
148 ak
102 hys
79 ve
69 hurra
68 uf
66 aha
65 fy
42 hej
40 ej
35 ei
33 hyss
32 tvi
30 vee
29 bevares
27 ja-ja
27 pyt
26 hil
25 he-he
24 tys
23 hu
23 uh
18 gudbevares
17 bravo
16 bevar’s
16 ha-ha
16 åh
15 au
13 s’gu
11 pytt
10 ha-ha-ha
10 haha
9 gudskelov
9 haa
9 ho
9 isch
8 hejsan
8 ih
8 åhå
7 ho-ho
7 puh
7 værs’god
6 he
6 sgu»
6 stopp
5 gudbevar’s
5 hoho
5 hå
5 jo-jo
4 aa-ja
4 amen
4 hahaha
4 nej-gud
4 pst
4 pyh
4 saagu
4 stop
3 hi
3 hå-hå
3 krak
3 la
3 prik
3 værs’go»
2 aahaa
2 ach
2 basta
2 bevars
2 ej-ej
2 eja
2 fi
2 gudbevars
2 hah
2 hi-hi
2 hypp
2 hysch
2 håhå
2 håhåhå
2 ja-gud
2 jah
2 nej-nej-nej
2 s’gu»
2 velan
2 værsaagod
1 a
1 aah
1 aj-aj
1 bah
1 eh
1 gudbedre
1 haa-haa
1 haa-haa-haa
1 haahaa
1 hahahaha
1 hei
1 heida
1 heisa
1 hejda
1 huf
1 huhu
1 huj
1 håh
1 hæ
1 ja-gu»
1 ja-ja-ja
1 jagu»
1 jagud
1 joh
1 naada
1 nei-gud
1 nej-gu»
1 pip-pip
1 plaff
1 plump
1 tra
1 tsju
1 vips
1 vær’sgo»
1 værs’go

Og ja, jeg er klar over at nettsiden jeg har henta dette fra ikke har blitt oppdatert på 20 år. Jeg velger å slå et slag for å holde gamle nettsider i live.