Runer på Voss

For noen år siden fant en gruppe studenter fra NTNU runeinnskripsjoner på Finnesloftet på Voss. På twitter kan du lese om @Oysteib sine betrakninger rundt funnene han var med på. I slutten av twitter-tråden kaster han ballen over til runolog Kristel Zilmer, og Avisa Hordaland har laget en fin videoreportasje hvor hun forteller om funnene:

Zilmer skriver mer utfyllende om funnene i en artikkel i Fortidsminneforeningen, hvor hun går mer inn på funnstedene og mulige tolkninger. I fagbloggen Språkprat skriver hun litt mer generelt om hvordan man som runolog møter runefunn.

Men ting skjer enda på Voss. Siste nytt er at det er nettopp funnet enda flere runer, denne gang på Lydvaloftet. I skrivende stund er disse såpass blodferske at runologene knapt har fått sett på dem. Moralen her finner man i avslutninga av Zilmer sin artikkel:

Dette kan imidlertid være noe å huske på neste gang du besøker et middelalderbygg som ikke er blitt grundig undersøkt i nyere tid. Ta med lommelykt, ha øynene åpne, og se hva du kan finne.

Redigert 14. juli 2020: Dagbladet skriver om runefunnene.