Dansk stumfilm

Foto: Stumfilm.dk (fra Himmelskibet)

Danskene har styr på det. Danmarks største filmhistoriske formidlingsprosjekt gjennom tidene er nå i gang, og det ligger an til å bli et nydelig prosjekt:

Nu bliver dansk films guldalder vakt til live på stumfilm.dk, hvor alle kan følge med i digitaliseringen af over 400 film fra perioden 1897-1928 – det vil sige alle bevarede danske stumfilm. Man kan både streame filmene og se bl.a. plakater, fotografier og tematekster, og med tiden også manuskripterne og datidens anmeldelser. Alt er gratis og frit tilgængeligt.

Se mer på Stumfilm.dk.

Tenk om dette hadde vært et fellesnordisk samarbeidsprosjekt?

(Takk til M. Trinde for tips)