Skandinavia på månen

Hvor ligger det berømte Land Scandinavien?

           Jeg stirrer hvad jeg kan igjennem Luftens Blaanen;
           thi ligger det etsteds, det ligger nok i Maanen.

HENRIK WERGELAND – SAMLEDE SKRIFTER IV.
AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 – 1845

Jeg fant sitatet i en fin artikkel i Apollon om hvordan begrepene «Norden» og «Skandinavia» har utvikla seg opp gjennom (nyere) historie. Norge sin rolle gjennom 1800-tallet gjorde at uttrykkene ble brukt både for å inkludere og ekskludere våre naboland.

Et moderne eksempel på dette er hvordan mange i Estland anser landet som et nordisk land, mens den tanken er nokså fremmed for mange nordmenn.