Kunst: Den svenske maler Ivar Arosenius (Oda Krohg)

Oda Krohgs Den svenske maler Ivar Arosenius er et portrett av Ivar Arosenius (1878-1909), som var en venn av familien Krohg da de bodde i Paris. Maleriet er trolig fra denne perioden, rundt 1905. Anne Wichstrøm skriver i Oda Krohg: et kunstnerliv (s. 87) at Krohg selv regna portrettet over som ett av sine beste. …