Vigelands monumentale Dass

I starten av 1900-tallet jobba Gustav Vigeland jevnt og trutt med forslag til et monument for Petter Dass. Det ble med forslagene, men hundre år etter ligger det an til at monumentet endelig ser dagens lys. NRK skriver i dag om hvordan det forelsåtte 10 meter høye monumentet skaper debatt. I den anledning har de en illustrasjon av hvordan et ferdig monument vil se ut:

Illustrasjon: Frode Mikal Lillesund (henta fra NRK)

Fy søder! NRK nevner ikke mer om bakgrunnen for selve motivet, men i Nils Messels Trollmenn : Petter Dass og Gustav Vigeland er hele prosessen til Vigeland dokumentert. I en av sine skisser skriver Vigeland hva Dass kjemper mot: «Forunderlige Fiske, Havvæsener, Druknede, Planter som griber og bider i Samarien og vil hale ham under» (s. 11). I et brev forklarer Vigeland noe nærmere hvar han har tenkt (s. 12):

Det er Peder, Troldpræsten, som han staar i Historien. Natursymbolik kan du gjerne kalde det, at jeg lar ham drage ned i Dybet af Fiske, Djævelfiske, ikke helt tilbunds. Det var nok vanskeligt at være deroppe med det indi sig, han havde.

Og det er nettopp dette som er kjernen i debatten. Vigelands skulptur er av trollpresten Petter Dass, muligens med svarteboka i hånda og i kamp mot djevler. Det er denne Petter Dass som er samlende og feira, som det blir laget tegneserier om. Men ved å reise et monument av denne størrelsen er det også viktig å huske at Petter Dass var en historisk person. NRK siterer Rune Blix Hansen som sier at Dass «leverte tankegods og teorier som rettferdiggjorde forfølgelsen av folk som drev med en eller annen form for magi», og historiker Kåre Hansen som supplerer at Dass «var med på å sette opp landsskylden folk måtte betale for å bo på offentlig eiendom i nødsårene, og bidro til at nøden ble verre enn den kunne ha vært.»

Kontroversiell kunst fikses ofte med en forklarende plansje, vi får se om det også blir resultatet her. I mellomtiden vil jeg anbefale å kikke på bilder av Vigeland som selv står modell for statuen:

Foto: Inga Syvertsen / Trollmenn: Petter Dass og Gustav Vigeland (s. 12-13)