Språksamlinger

Spesialsamlingene i Bergen la akkurat ut video hvor man får se de fire ulike delene av samlingen deres, inkludert manuskriptsamlingen og språksamlingen:

Dette minna meg om videoserien Språksamlingane i masteroppgåver. I den får du korte introduksjonsvideoer til f.eks. de sjarmerende skulebarnoppskriftene og et eksempel på bruken av menota.

Oppdatert 18. mars 2020: Kristin Synnøve Kjos (UiB) presenterer status for språksamlingene på konferanse i Bergen.