James Joyce sitt fanbrev til Henrik Ibsen

Den irske forfatteren James Joyce er kjent for bøker som Ulysses og Finnegans Wake. Noe som var nytt for meg, var hans kontakt med Ibsen. Den var riktignok svært begrenset, og mest via en felles bekjent, men en 18 år gammel Joyce skrev et brev til Ibsen i 1901, som heldigvis er bevart. Brevet er et regelrett fanbrev, men fremdeles interessant å lese. Brevet avslutter med en hilsen til gamle Ibsen (73 år gammel dra brevet blir skrevet), som fremdeles kan være relevant for yngre fans av hans verker:

As one of the young generation for whom you have spoken I give you greeting — not humbly, because I am obscure and you in the glare, not sadly because you are an old man and I a young man, not presumptuously, nor sentimentally — but joyfully, with hope and with love, I give you greeting.

Les resten av brevet, og mer om forholdet James Joyce hadde til Ibsen, på OpenCulture.